(Vietstock) – Các công ty có mã chứng khoán TAS, ABI và TLT vừa thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2011.

Theo đó, CTCP Chứng khoán Tràng An (HNX: TAS) thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 18/02/2011 để tổ chức đại hội. Dự kiến đại hội diễn ra vào tháng 3 tới. Trong khi đó, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/02 để tổ chức đại hội vào tháng 3/2011. Dự kiến đại hội diễn ra tại Khách sạn La Thành - Hà Nội. Dự kiến ngày 10/3, CTCP Viglacera Thăng long (HNX: TLT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 tại Trụ sở chính của công ty (Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc). Trước đó, TLT chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/02.