QĐND Online - Trong hai ngày 18 và 19-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2012.

QĐND Online - Trong hai ngày 18 và 19-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2012.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị.

Lớp tập huấn giới thiệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong toàn quân nắm vững những nội dung cơ bản như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Bảo hiểm xã hội.

Thông qua lớp tập huấn, báo cáo viên ở các đơn vị hiểu thêm về những những kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: kỹ năng tuyên truyền miệng, biên soạn tài liệu và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật...

Tuấn Nam