Ngày 28-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn dành cho các cán bộ cơ quan Trung ương được luân chuyển tại các địa phương trong năm 2008