Tập đoàn Golden Bridge sẽ tư vấn trong trường hợp cổ phiếu của Mai Linh được niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Tập đoàn Mai Linh và Tập đoàn tài chính Golden Bridge (Hàn Quốc) vừa ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược đặc biệt trong lĩnh vực quản trị tài chính. Theo đó, Tập đoàn Golden Bridge hợp tác với Tập đoàn Mai Linh trong việc tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như tư vấn cấu trúc tài chính của Tập đoàn Mai Linh; phát triển bất động sản do Mai Linh hoặc các công ty con làm chủ sở hữu; tư vấn trong trường hợp cổ phiếu của Mai Linh được niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; giới thiệu và tiến cử các đối tác chiến lược từ nước ngoài để hợp tác với Tập đoàn Mai Linh khi Mai Linh mở rộng quy mô hoạt động hoặc phát triển ngành nghề tại nước ngoài. Được biết, năm 2009, CTCP Tập đoàn Mai Linh đặt kế hoạch 540 tỷ đồng tổng doanh thu và 12,525 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hợp nhất Tập đoàn Mai Linh đặt kế hoạch 2.283 tỷ đồng doanh thu và 61,688 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hạnh Lệ