Bộ Công thương vừa trình Chính phủ Đề án "Kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, mở rộng khai thác thị trường nội địa", nhằm hướng doanh nghiệp quan tâm khai thác mạnh mẽ thị trường trong nước. [ + ]