Ngày 4-11, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Đà Nẵng làm việc với BTV Huyện ủy Hòa Vang về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 05-KL/TU về “Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển H. Hòa Vang”.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đồng chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong BTV Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành TP.

Theo báo cáo của Huyện ủy Hòa Vang, 10 năm qua, địa phương đã triển khai thực hiện toàn diện và quyết liệt để cụ thể hóa Kết luận 05 của BTV Thành ủy bằng những chương trình hành động sát với thực tiễn của địa phương, qua đó góp phần nâng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân gần 12%/năm. Tổng thu ngân sách tăng hơn 3 lần từ gần 44 tỷ đồng vào năm 2006 lên hơn 140 tỷ đồng vào năm 2015. Công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù được quan tâm, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng kết cấu đô thị loại 3. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và chuyển biến trên tất cả các mặt. Trong xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, huyện ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực...

Tao co che cho Hoa Vang phat trien toan dien va ben vung - Anh 1

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hòa Vang.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Trường cũng nghiêm túc nhìn nhận các hạn chế. Đó là, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, lượng hàng hóa không lớn dẫn đến việc tiêu thụ khó và giá cả không ổn định. Việc quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn lỏng lẻo. Những vấn đề bức xúc nảy sinh chưa phát hiện kịp thời, việc thông tin tình hình và định hướng dư luận còn chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn rất thấp so với mặt bằng chung của TP. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu...

BTV Huyện ủy Hòa Vang kiến nghị, để tạo bước đột phá cho huyện phát triển và hoàn thành các mục tiêu trên thì TP cần ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện về nguồn thu ngân sách, đầu tư xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017 – 2020; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội của huyện đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; trong đó chú trọng quy hoạch phân khu, quy hoạch các xã theo hướng đô thị; quan tâm ưu tiên nguồn vốn đầu tư một số dự án trọng điểm về giao thông, công trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch đường sông. Trên lĩnh vực kinh tế, đề nghị TP cần sớm triển khai xây dựng các khu công nghiệp, siêu thị mi-ni và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Trao đổi tại buổi làm việc, các ủy viên BTV Thành ủy đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xác đáng trên cơ sở phân tích những lợi thế, tiềm năng sẵn có của H. Hòa Vang để địa phương có định hướng phát triển mạnh mẽ hơn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. TP tiếp tục quan tâm, đầu tư để Hòa Vang phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa; trong đó đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng đô thị vừa đảm bảo nét văn hóa đặc trưng của vùng nông thôn; ưu tiên các nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn để phục vụ cho mục tiêu phát triển. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã gợi mở tạo cơ chế cho Hòa Vang phát triển toàn diện và bền vững để xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thống nhất với các đề xuất của BTV Huyện ủy Hòa Vang. Đồng chí cũng đề nghị, địa phương cần cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch sinh thái làng quê và phải chọn hướng đột phá để tạo ra sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư; tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tôn tạo cảnh quan môi trường; chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Chủ động nghiên cứu, tạo ra các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có sức lan tỏa. Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, gắn với quản lý trật tư đô thị. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, trong đó ưu tiên các dự án nguồn vốn Trung ương để TP phát triển, mở rộng không gian đô thị về phía Tây...

Vy Hậu