BizLIVE - Cụ thể, nhóm nhà đầu tư có liên quan tới Dragon Capital đã chi ra hơn 6,38 tỷ đồng để mua vào 279.930 cổ phiếu SSI, nâng lượng sở hữu của nhóm này tại SSI từ 8,92% lên 9%.

Với giá chốt phiên của cổ phiếu SSI ngày 12/2 là 24.400 đồng/cổ phiếu, nhóm nhà đầu tư này đã phải chi ra hơn 6,83 tỷ đồng để nâng mức sở hữu tại SSI lên 9%.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI) báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Theo đó, nhóm nhà đầu tư có liên quan tới Dragon Capital đã mua vào 279.930 cổ phiếu SSI, nâng lượng sở hữu của nhóm này tại SSI từ 8,92% lên 9%.

Cụ thể, Wareham Group Limited đã mua vào thành công 279.930 cổ phiếu SSI, nâng lượng sở hữu lên 10.737.070 cổ phiếu, tương đương với 3,06% cổ phần.

Các nhà đầu tư khác vẫn giữ nguyên mức sở hữu, ví dụ như Vietnam Enterprise Investments Limited nắm hơn 10,04 triệu cổ phiếu SSI, tương ứng 2,86% vốn; Amersham Industries Limited với 2.118.010 cổ phiếu, ứng với 0,6% cổ phần; Veil Holdings Limited với 4.614.900 cổ phiếu, tương đương 1,32% cổ phần.

Trước giao dịch, tổng sở hữu của nhóm nhà đầu tư này là 31.296.700 cổ phiếu, tương đương 8,92% cổ phần. Sau giao dịch mua của Wareham Group Limited, tổng sở hữu của nhóm cổ đông ngoại này tại SSI tăng lên 31.576.630 cổ phiếu, tương ứng 9% vốn.

Giao dịch thực hiện ngày 7/2 và ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 12/2/2014.

Với giá chốt phiên của cổ phiếu SSI ngày 7/2 là 22.800 đồng/cổ phiếu, nhóm nhà đầu tư này đã phải chi ra hơn 6,38 tỷ đồng để nâng mức sở hữu tại SSI lên 9%.

Từ đầu năm 2014 đến nay, giá cổ phiếu SSI đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi đầu năm chỉ đạt ngưỡng 18.000 đồng/cổ phiếu, đến phiên gần đây nhất ngày 12/2, chốt phiên với giá 24.400 đồng/cổ phiếu.

Vậy là tính đến ngày hôm qua, 12/2, giá cổ phiếu này đã tăng 35,6%, tương đương 6.400 đồng so với những phiên giao dịch đầu năm.