GD&TĐ - Hôm nay (22/11), Sở GD&ĐT Bến Tre có văn bản số 2990/SGD&ĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.

Tang cuong quan ly voi cac trung tam ngoai ngu, tin hoc - Anh 1

Theo đó, để đảm bảo hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học đúng quy định, Sở GD&ĐT yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học phối hợp với các đơn vị khảo thí tổ chức thi, cấp chứng chỉ/ chứng nhận ngoại ngữ, tin học phải tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng nhận/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Định kỳ hàng quý (từ 25-30 của tháng cuối quý), các trung tâm phải báo cáo cho Sở GD&ĐT về tình hình hoạt động của trung tâm.

Trước mỗi kỳ kiểm tra cấp chứng nhận/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (các trung tâm ngoại ngữ, tin học phối hợp với các đơn vị khảo thí tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận/chứng chỉ ngoại ngữ tin học) phải báo cáo Sở GD&ĐT trước 2 tuần để Sở có kế hoạch thanh tra các kỳ kiểm tra của trung tâm.

Sở GD&ĐT sẽ thanh tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học theo kế hoạch hoạt động hàng năm của thanh tra Sở. Đồng thời, sẽ thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những trung tâm ngoại ngữ, tin học có dấu hiệu vi phạm.

Khi các trung tâm có thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất và các nội dung khác theo kế hoạch đã được duyệt, phải báo cáo về Sở GD&ĐT.