(Cadn.com.vn) - Thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT, năm 2014, các trường trực thuộc Bộ sẽ ổn định quy mô đào tạo ĐH, CĐ chính quy để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ sẽ tăng khoảng 7%, thạc sĩ tăng khoảng 5% so với năm 2013. Kỳ tuyển sinh năm 2014, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải đảm bảo cân đối chỉ tiêu đào tạo với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên giảng dạy theo chuyên ngành.

Đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính, quản trị kinh doanh; tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật. Đối với chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ chính quy, xác định tối đa bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng.

D.G