Năm 2016, tình hình tội phạm và các tranh chấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, cán bộ công chức TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2016, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công và phát động thi đua năm 2016 tại các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh. Tổ chức tập huấn trực tuyến các Bộ luật, luật mới theo kế hoạch của TANDTC, chỉ đạo tổ chức quán triệt các văn bản pháp luật mới tại các đơn vị Tòa án hai cấp trong tỉnh; tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, tổ chức Hội nghị công tác phối hợp với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND để triển khai các nội dung liên quan đến thẩm quyền xét xử của Tòa án và việc tham gia tố tụng của UBND, Chủ tịch UBND theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015… Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2016 luôn có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh thông qua việc rút kinh nghiệm công tác xét xử, việc tổ chức giao ban trực tuyến hàng tháng, công tác kiểm tra công vụ…

TAND tinh Lang Son: Hoan thanh xuat sac nhiem vu cong tac nam 2016 - Anh 1

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân năm 2016

Kết quả công tác xét xử năm 2016, TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn thụ lý tổng số 2.362 vụ việc các loại, đã giải quyết được 2.356 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,4%, vượt chỉ tiêu đề ra 9,7%. So với năm 2015, số lượng các vụ án thụ lý tăng 366 vụ. Tuy nhiên, các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xét xử. Chỉ tiêu giải quyết án của TAND tỉnh đạt 98,2%, TAND các huyện, thành phố đều hoàn thànhh 100% chỉ tiêu giải quyết án. Các đơn vị đã đưa 153 vụ án hình sự đi xét xử lưu động tại các địa bàn xảy ra vụ án, vượt chỉ tiêu đề ra 53 vụ và tăng 18 vụ so với năm 2015; thực hiện 112 phiên tòa mẫu theo tinh thần cải cách tư pháp , vượt chỉ tiêu 7 vụ. Trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình , kinh doanh thương mại và lao động, TAND hai cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác hòa giải, tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành đạt 69%.

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, TAND tỉnh Lạng Sơn đã phát động 3 phong trào thi đua theo đợt. Duy trì các phong trào thi đua theo chuyên đề, trọng tâm và phong trào thi đua 8 giờ làm việc hiệu quả, phong trào viết đề tài sáng kiến, phong trào thi đua “Bản án, biên bản phiên tòa chuẩn mực”. Tổ chức tốt các cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích về tinh thần cho cán bộ công chức như: Cuộc thi Đoàn viên hùng biện năm 2016; Cuộc thi Thẩm phán giỏi năm 2016; Cuộc thi tìm hiểu các văn bản pháp luật mới năm 2016; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 185 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn... Các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng 71 năm ngày truyền thống TAND được tổ chức sôi nổi và hiệu quả trong TAND hai cấp của tỉnh…

Kết thúc năm công tác 2016, Hội đồng thi đua - khen thưởng TAND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp xét thi đua và công nhận 17 tập thể, 152 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, tặng Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh cho 3 tập thể và 44 cá nhân, công nhận 22 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đề nghị TANDTC tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể, đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND cho 9 cá nhân, đề nghị tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho 4 tập thể và 5 cá nhân. Đề nghị xét tặng Cờ thi đua TAND cho 2 tập thể, đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể. Công nhận 11 tập thể và 22 cá nhân là điển hình tiên tiến năm 2016 để nhân rộng trong TAND hai cấp trong tỉnh.

Thu Hường (TAND tỉnh Lạng Sơn)