Trong năm 2016, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng sự cố gắng, phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, TAND hai cấp tỉnh Bến Tre đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu đề ra trên nhiều mặt công tác.

Để đạt được những thành tích đó, ngay từ đầu năm công tác, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Bến Tre đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ , tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức.

Đồng thời, nhận thức được sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị, phát huy kết quả thi đua từ những năm trước, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống TAND năm 2016, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án hai cấp tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai và quán triệt việc thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của địa phương và của lãnh đạo TANDTC đến từng đơn vị và cán bộ, công chức.

Căn cứ vào chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và giao ước thi đua đã ký kết với Cụm thi đua, ngay từ đầu năm 2016, TAND hai cấp tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát động phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

TAND hai cap tinh Ben Tre: Vuot chi tieu de ra tren nhieu mat cong tac - Anh 1

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Bến Tre

Trong năm 2016 (tính từ 1/10/2015 đến 30/9/2016), TAND hai cấp tỉnh Bến Tre đã thụ lý 9.097 vụ án các loại; giải quyết 8.367 vụ, đạt tỷ lệ 92%; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy chiếm 0,64%, bị sửa chiếm tỷ lệ 0,48%, đều thấp hơn quy định 1,5% tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội; công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các vụ án trọng điểm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết và được Tòa án đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình. Việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ được xem xét, cân nhắc thận trọng, đảm bảo có căn cứ pháp luật.

Trong giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, TAND hai cấp tỉnh Bến Tre cũng đã thực hiện tốt phương châm hòa giải. Trong năm, hòa giải thành được 3.195 vụ, đạt tỷ lệ trên 45%; đối với giải quyết án hành chính đã chú trọng thực hiện tốt công tác đối thoại. Ngoài ra, các mặt công tác khác đều được tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND hai cấp triển khai và thực hiện tốt, kết quả đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh Bến Tre tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phát huy những thành tích đó, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Bến Tre cũng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, Thẩm phán, cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, đảm bảo mỗi bản án, quyết định của Tòa án phải đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được quyền lợi của người dân.

Trong công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo các đơn vị cần đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, mang tính sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác xét xử và các mặt công tác khác; tiếp tục duy trì tác phong, nề nếp công tác, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, ra sức nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các năm tiếp theo; đội ngũ Thẩm phán phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương để xứng đáng với chức danh cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trung Thành