Hanoinet - Sau hơn 15 năm chờ đợi, đúng 20 giờ tối qua 22-2, giọt dầu đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã ra đời tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất,