Bảy ngân hàng nước ngoài đầu mối đã thu xếp thành công khoản tín dụng trị giá 300 triệu USD tài trợ cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vay trong 5 năm để triển khai các hoạt động đầu tư, mở rộng tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước.

Lễ ký Hợp đồng tín dụng khoản vay hợp vốn trị giá 300 triệu USD đã diễn ra vào chiều 18/1 tại Hà Nội giữa PVEP và nhóm 17 Ngân hàng nước ngoài, do tổ hợp bảy ngân hàng đầu mối thu xếp vốn chính bao gồm: Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, BNP Paribas, Mizuho Corporate Bank Ltd, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank và United Overseas Bank Limited với The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd là ngân hàng đầu mối quản lý khoản tín dụng.

Năm 2013, PVEP sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động trong cả khâu tìm kiếm thăm dò và phát triển khai thác với một số nhiệm vụ quan trọng như: Phấn đấu gia tăng trữ lượng 12,5 triệu tấn quy dầu; đưa 7 mỏ mới vào khai thác; tập trung nguồn lực cho phát triển mỏ Junin-2 tại Venezuela; đảm bảo sản lượng khai thác với 3,53 triệu tấn dầu và 1.197 triệu m3 khí. Tổng kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án của PVEP trong năm 2013 lên tới 1,9 tỷ USD.

Nguyễn Kim Anh