vinaphone

Cục Viễn thông: 'Thị trường dịch vụ roaming quốc tế đã cạnh tranh nên không cần nhà nước can thiệp'

Cục Viễn thông: 'Thị trường dịch vụ roaming quốc tế đã cạnh tranh nên không cần nhà nước can thiệp'

ICTNews 2 liên quan Cục Viễn thông: 'Thị trường dịch vụ roaming quốc tế đã cạnh tranh nên không cần nhà nước can thiệp'

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, thị trường dịch vụ roaming đã cạnh tranh hoàn hảo không doanh nghiệp nào khống chế giá trên thị trường nên không cần sự can thiệp của nhà nước. Vì...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×