viện hải dương học

Vụ nhận chìm 1 triệu m3 vật chất ở biển Bình Thuận: Nếu có mạo danh là về bên tư vấn...

Vụ nhận chìm 1 triệu m3 vật chất ở biển Bình Thuận: Nếu có mạo danh là về bên tư vấn...

Người Đưa Tin 86 liên quan Vụ nhận chìm 1 triệu m3 vật chất ở biển Bình Thuận: Nếu có mạo danh là về bên tư vấn...

“Nếu có mạo danh là về bên tư vấn, thuộc trách nhiệm pháp lý của nhà đầu tư và bên tư vấn, không phải trách nhiệm cơ quan quản lý..." - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về vấn đề liên...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tính toán việc nhận chìm tại nhiệt điện Vĩnh Tân 70 năm

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tính toán việc nhận chìm tại nhiệt điện Vĩnh Tân 70 năm

Thiên Nhiên 1 đăng lại 86 liên quan Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tính toán việc nhận chìm tại nhiệt điện Vĩnh Tân 70 năm

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết các chất nạo vét từ biển đều được xem là tài nguyên biển, cần cố gắng tái sử dụng ở mức cao nhất. Riêng đối với dự án nhận...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×