vạn ninh

Đấu thầu vận hành dịch vụ công ích ở TP Hồ Chí Minh: Minh bạch trong quản lý, tiết kiệm cho ngân sách

Đấu thầu vận hành dịch vụ công ích ở TP Hồ Chí Minh: Minh bạch trong quản lý, tiết kiệm cho ngân sách

GĐ&XH 1 liên quan Đấu thầu vận hành dịch vụ công ích ở TP Hồ Chí Minh: Minh bạch trong quản lý, tiết kiệm cho ngân sách

Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII nhấn mạnh: Đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×