tp đà nẵng

Bộ VHTTDL sẽ làm việc với các bộ ngành liên quan về quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Bộ VHTTDL sẽ làm việc với các bộ ngành liên quan về quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Tổ Quốc 72 liên quan Bộ VHTTDL sẽ làm việc với các bộ ngành liên quan về quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Bộ VHTTDL đã xem xét những kiến nghị của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và nhận thấy rằng, có nhiều nội dung không chỉ liên quan đến du lịch mà liên quan đến nhiều lĩnh vực. Do...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×