thanh xuân

Sở GTVT Hà Nội: Cần công khai đơn vị vận tải được hoạt động trong giờ cấm, phố cấm

Sở GTVT Hà Nội: Cần công khai đơn vị vận tải được hoạt động trong giờ cấm, phố cấm

Công Lý 1 đăng lại 1 liên quan Sở GTVT Hà Nội: Cần công khai đơn vị vận tải được hoạt động trong giờ cấm, phố cấm

Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có quy định về hoạt động vận tải trong giờ cấm và đường cấm. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp, bằng một cách nào đó vẫn tìm cách...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×