tổng liên đoàn lao động việt nam

Tin Công đoàn

Tin Công đoàn

Lao Động 1 liên quan Tin Công đoàn

Hơn 100.000 sáng kiến, làm lợi trên 20.000 tỉ đồng; Phối hợp chăm lo tốt đời sống đoàn viên, NLĐ; Nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 600 CNLĐ; Hơn 3,1 tỉ đồng hỗ trợ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×