suối vực

Điều chỉnh, sửa chữa phù hợp các trạm bảo vệ, quản lý công trình hồ đập tại Phú Yên

Điều chỉnh, sửa chữa phù hợp các trạm bảo vệ, quản lý công trình hồ đập tại Phú Yên

Nhân Dân 38 liên quan Điều chỉnh, sửa chữa phù hợp các trạm bảo vệ, quản lý công trình hồ đập tại Phú Yên

Liên quan đến vụ ba thanh niên uống rượu, vô ý mở van hồ chứa nước thủy lợi Suối Vực tại huyện miền núi Sơn Hòa, gây thất thoát hơn hai triệu m3 nước và thiệt hại tài sản của người...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×