stress

Chồng lo làm không ngó ngàng vợ con, vợ gửi tin nhắn trách móc nhưng rồi thấy có lỗi khi nhìn thấy hình ảnh này

Chồng lo làm không ngó ngàng vợ con, vợ gửi tin nhắn trách móc nhưng rồi thấy có lỗi khi nhìn thấy hình ảnh này

Tiin Chồng lo làm không ngó ngàng vợ con, vợ gửi tin nhắn trách móc nhưng rồi thấy có lỗi khi nhìn thấy hình ảnh này

Chị quyết định nhắn tin cho chồng, nói hết những cảm giác của mình. Chị nghĩ rằng tin nhắn nhưng sẽ chẳng mang đến kết quả gì nhưng hình ảnh chị thấy vào một buổi tối nọ đã khiến...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×