quốc tế thiếu nhi

Thành lập cơ sở hội phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Sẽ chồng chéo chức năng!

Thành lập cơ sở hội phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Sẽ chồng chéo chức năng!

Lao Động 1 liên quan Thành lập cơ sở hội phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Sẽ chồng chéo chức năng!

Tổng LĐLĐVN đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ VN (LHPNVN) đối với các cán bộ nữ công ở tất cả các tỉnh, thành. Đáng chú ý,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×