quân khu 3

Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp: Tạo diện mạo mới trong hệ thống doanh trại toàn quân

Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp: Tạo diện mạo mới trong hệ thống doanh trại toàn quân

Pháp Luật VN 4 liên quan Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp: Tạo diện mạo mới trong hệ thống doanh trại toàn quân

Với tầm nhìn lâu dài, cách làm khoa học, sáng tạo, đồng bộ, Phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2012-2017 đã tạo cho...

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng và công tác tài chính quân đội

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng và công tác tài chính quân đội

QĐND 2 liên quan Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng và công tác tài chính quân đội

Sáng 18-9, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×