phở

Phụ thu lâu quá

Thanh Niên Phụ thu lâu quá

Phụ thu được hiểu nôm na, đó không phải là phần thu chính qua các dịch vụ mua bán. Bài viết này chỉ đề cập đến việc phụ thu ở các quán ăn và giải khát trong dịp tết vừa qua. Vì sao...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×