phạm văn quyến

Số 9

Số 9

Lao Động 1 liên quan Số 9

Bóng đá Việt Nam từng bàn rất nhiều về số 10 ở đội tuyển, nhưng sau thời Văn Quyến đúng là vẫn chưa tìm lại một số 10 hội tụ đủ các yếu tố từ hay đến quái.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×