phú xuyên

Người thầy thuốc dành cả cuộc đời chữa bệnh miễn phí cứu người Tấm lòng từ thiện đã... ăn vào máu

Người thầy thuốc dành cả cuộc đời chữa bệnh miễn phí cứu người Tấm lòng từ thiện đã... ăn vào máu

Pháp Luật Plus Người thầy thuốc dành cả cuộc đời chữa bệnh miễn phí cứu người Tấm lòng từ thiện đã... ăn vào máu

Ở thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, có vị thầy thuốc tên Đào Kế Việt (hơn 80 tuổi) hằng ngày cụ vẫn rong ruổi đạp chiếc xe cà tàng để chữa bệnh cho người nghèo.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×