nhà cao tầng

Tiếp vụ 'Trưởng thôn lạm quyền bán đất công': Vận dụng sai luật để hợp thức hóa sai phạm?

Tiếp vụ 'Trưởng thôn lạm quyền bán đất công': Vận dụng sai luật để hợp thức hóa sai phạm?

Pháp Luật VN 1 liên quan Tiếp vụ 'Trưởng thôn lạm quyền bán đất công': Vận dụng sai luật để hợp thức hóa sai phạm?

Sau gần 10 năm, người dân thôn Nhồi Dưới (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) có đơn kiện về việc thực hiện kết luận 04/2008 của UBND xã Cổ Loa nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×