ngân hàng công thương việt nam

Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn: Sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới

Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn: Sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới

Lao Động 3 liên quan Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn: Sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới

Để hỗ trợ CĐ các cấp trong công tác tổ chức, cán bộ CĐ, kịp thời tháo gỡ khó khăn khi tiến hành ĐH các cấp, trong 2 ngày 24-25.2, tại TPHCM, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị triển khai...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×