ngày thầy thuốc việt nam

Ai cảm ơn ai?

Ai cảm ơn ai?

Lao Động 1 liên quan Ai cảm ơn ai?

- Hôm trước là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Theo truyền thống thì người bệnh cảm ơn các “mẹ hiền” đã cứu chữa cho mình. Nhưng tại sao lại có người viết là các thấy thuốc “biết ơn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×