nam định

Cần thống nhất cách hiểu để thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Cần thống nhất cách hiểu để thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Nhân Dân 1 liên quan Cần thống nhất cách hiểu để thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Đó là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận, làm rõ tại Hội thảo giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×