môn sinh

Mô hình trường học gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở các trường vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Thọ

Mô hình trường học gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở các trường vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Thọ

GD&TĐ Mô hình trường học gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở các trường vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Thọ

Năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các trường trung học cơ sở có học sinh là người dân tộc thiểu số và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tăng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×