lục súc

Lục súc tranh sang

SGTT Lục súc tranh sang

SGTT.VN - Tại khu hàng tươi sống ở một chợ thực phẩm ven đô, lũ gà vịt tôm cá ngáp vắn ngáp dài kháo chuyện với nhau trong lúc chờ người mua:

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×