lũ tiểu mãn

Mùa mía

Mùa mía

Hà Tĩnh Mùa mía

Tháng mười, khi những con chim ngói bay về, sà xuống cánh đồng đã gặt vãn, ấy cũng là lúc làng tôi vào mùa thu hoạch mía...

Mùa mía

Mùa mía

Lao Động Mùa mía

Tháng mười khi những con chim ngói bay về sà xuống cánh đồng đã gặt vãn, ấy cũng là lúc làng tôi vào mùa thu hoạch mía.

Di cư và hoán vị

Di cư và hoán vị

VietQ Di cư và hoán vị

Có hơn 10 triệu lao động, nhưng ĐBSCL lại vẫn rơi vào tình trạng thiếu nhân lực khi nhiều người chọn "Đi Bình Dương" hay ly hương, ly nông... Chia sẻ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×