lý sơn

Giám sát việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Giám sát việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Hà Nội Mới 1 liên quan Giám sát việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Ngày 13-1, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×