khu kinh tế nghi sơn

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Nhân Dân 1 đăng lại 1 liên quan Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào giữa năm 2006 theo quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 5.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước hoặc vốn có...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×