khu công nghiệp hòa cầm

Mong một chốn an cư

Mong một chốn an cư

NLĐ Mong một chốn an cư

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng vạn con em nông dân khu vực miền Trung đã trở thành công nhân. Tuy vậy, mặt bằng thu nhập, lương của phần lớn công nhân ở khu vực này vẫn còn thấp,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×