kgb

Chuyện thú vị về thế giới điệp viên (Kỳ 23): Điệp viên được trả công cao nhất thế giới

Chuyện thú vị về thế giới điệp viên (Kỳ 23): Điệp viên được trả công cao nhất thế giới

Pháp Luật VN 1 đăng lại Chuyện thú vị về thế giới điệp viên (Kỳ 23): Điệp viên được trả công cao nhất thế giới

(PLO) -Aldrich Hazen Ames đã nhận tổng cộng hơn 2,5 triệu USD nhờ bán thông tin mật cho Liên Xô, trở thành điệp viên được trả giá cao nhất trong lịch sử Mỹ. Ngược lại, ít nhất 10...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×