jeff bezos

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh: Những gì bạn viết trên mạng xã hội sẽ nói lên con người bạn là ai

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh: Những gì bạn viết trên mạng xã hội sẽ nói lên con người bạn là ai

Đầu Tư 5 đăng lại 1 liên quan Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh: Những gì bạn viết trên mạng xã hội sẽ nói lên con người bạn là ai

Chia sẻ về xây dựng thương hiệu cá nhâ, ông Lê Quốc Vinh, CEO Tập đoàn Truyền thông Lê cho rằng, “Đối với nhà tuyển dụng, thông tin của ứng viên không chỉ là bản CV bạn gửi mà là...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×