hiệp hội du lịch việt nam

Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính

Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính

Doanh Nghiệp 1 liên quan Chủ tịch VINASME Nguyễn Văn Thân làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 415/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng). Trong đó, ông Nguyễn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×