hậu giang

Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tin Tức TTXVN 4 đăng lại 25 liên quan Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 7 (khóa VIII) đã được tổ chức sáng 22/6 tại Hà Nội để hiệp thương nhân sự của Ban thường trực, Đoàn Chủ tịch và...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×