duyệt binh

Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 thành công tốt đẹp

Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 thành công tốt đẹp

QĐND 9 liên quan Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 thành công tốt đẹp

Online - Ngày 18-5, tại Thủ đô Ma-ni-la (Phi-lip-pin), Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ACDFIM-14) đã chính thức khai mạc. Đoàn đại...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×