chiến thắng điện biên phủ trên không

Đồng chí Thượng tướng Song Hào - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đồng chí Thượng tướng Song Hào - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam

QĐND 1 đăng lại 10 liên quan Đồng chí Thượng tướng Song Hào - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đồng chí Thượng tướng Song Hào là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nam Định, vị tướng tài ba, mưu lược, nhà chính trị, quân sự...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×