cambridge

Hơn 374 triệu đồng học phí chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế trường Dân lập Quốc tế Việt Úc

Hơn 374 triệu đồng học phí chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế trường Dân lập Quốc tế Việt Úc

Tiêu Dùng Plus 373 liên quan Hơn 374 triệu đồng học phí chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế trường Dân lập Quốc tế Việt Úc

Tùy theo từng cấp lớp học, chương trình học, mức học phí thấp nhất là hơn 114 triệu/năm bao gồm 3 lớp học mầm non. Từ lớp 1 cho đến lớp 12, học phí chênh lệch tùy theo chương trình...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×