cam ranh

Nạn nhân vụ nổ 6 người chết ở Khánh Hòa: 'Trước giờ nhà tôi nhặt đạn này hoài, cưa nó có nổ đâu...'

Nạn nhân vụ nổ 6 người chết ở Khánh Hòa: 'Trước giờ nhà tôi nhặt đạn này hoài, cưa nó có nổ đâu...'

Phụ Nữ Today 49 liên quan Nạn nhân vụ nổ 6 người chết ở Khánh Hòa: 'Trước giờ nhà tôi nhặt đạn này hoài, cưa nó có nổ đâu...'

“Trước nhà tôi nhặt đạn này hoài, cưa nó có nổ đâu, nay sao đến đoạn lấy thuốc thì nó nổ! Hai con làm cùng chết rồi…” - ông Bo Bo Sượng nói như vẫn chưa tin cục sắt bố con nhặt...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×