cam lâm

Sự cố hệ thống xử lí nước thải của nhà máy Đường Khánh Hòa khiến tôm, cá chết hàng loạt

Sự cố hệ thống xử lí nước thải của nhà máy Đường Khánh Hòa khiến tôm, cá chết hàng loạt

Lao Động 11 liên quan Sự cố hệ thống xử lí nước thải của nhà máy Đường Khánh Hòa khiến tôm, cá chết hàng loạt

Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm bị thiệt hại nặng nề, có hộ trắng tay hoàn toàn sau khi hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Đường Khánh Hòa (của...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×