cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản

Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nền kinh tế APEC đối với các đề xuất về y tế

Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nền kinh tế APEC đối với các đề xuất về y tế

SK&ĐS 3 liên quan Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nền kinh tế APEC đối với các đề xuất về y tế

Ngày 23/2/2017, Cuộc họp Nhóm Công tác Y tế do Việt Nam đồng chủ trì với Peru đã diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Cuộc họp nhận được sự tham gia đông đảo của các đại biểu của 21...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×