bigc

Hiệu trưởng Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark: 'Metro cung cấp thực phẩm không đạt chất lượng chúng tôi đã trả về'

Hiệu trưởng Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark: 'Metro cung cấp thực phẩm không đạt chất lượng chúng tôi đã trả về'

Đời Sống Plus 32 liên quan Hiệu trưởng Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark: 'Metro cung cấp thực phẩm không đạt chất lượng chúng tôi đã trả về'

BGH trường cho biết, trường đặt hàng với nhà cung cấp Metro nhưng đơn vị này cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng nên họ trả về và dừng ngay việc nhập hàng của địa chỉ cung...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×