báo cáo thành tích

Hoàng “rơ-moóc”

Hoàng “rơ-moóc”

QĐND Hoàng “rơ-moóc”

QĐND Online - Tại Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ50) do Tổng cục Hậu cần vừa tổ chức, báo cáo...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×