bàn phím

Bí mật của đơn vị 'điện thoại đỏ' của Trung Quốc: Nhân viên phải nhớ 3.000 số điện thoại, hiểu hết các phương ngữ

Bí mật của đơn vị 'điện thoại đỏ' của Trung Quốc: Nhân viên phải nhớ 3.000 số điện thoại, hiểu hết các phương ngữ

ĐS&PL 4 liên quan Bí mật của đơn vị 'điện thoại đỏ' của Trung Quốc: Nhân viên phải nhớ 3.000 số điện thoại, hiểu hết các phương ngữ

Mỗi người trong đơn vị “điện thoại đỏ”, điều hành truyền thông cho lãnh đạo, phải ghi nhớ được 3.000 số điện thoại, nhận biết được giọng nói và hiểu tất cả các phương ngữ Trung...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×