asem

Bế mạc Hội nghị ASEM về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững

Bế mạc Hội nghị ASEM về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững

Nhân Dân 31 liên quan Bế mạc Hội nghị ASEM về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững

Sau hai ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Hội nghị ASEM với chủ đề “Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững” đã họp phiên bế mạc vào trưa 31-3 tại TP...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×