asem

Thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia phát triển mạnh mẽ

Thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia phát triển mạnh mẽ

Nhân Dân 8 liên quan Thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia phát triển mạnh mẽ

Nhận lời mời của Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×